Usługi

Co oferujemy?

І.  Poszukiwanie partnerów handlowych w Ukrainie

tr  Wybór potencjalnych klientów
tr  Negocjacje z partnerami z Ukrainy
tr  Zorganizowanie spotkań  z zainteresowanymi firmami

ІІ.  Towarzyszenie eksportu

tr  Negocjacje w Polsce i na Ukrainie
tr  Outsourcing dzialu eksportu
tr  Całkowite poparcie eksportu

ІІІ.  Udzial w targah

tr  Zorganizowanie spotkań  z zainteresowanymi firmami
tr  Prowadzenie rokowań w imieniu klienta na targah
tr  Towarzyszenie udzialu w targah